ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมรอบรั้วบ้านเบญจมฯ ๓
แสดงมุฑิตาจิตคุณครูวรวัฒน์ รัตนา | พิมพ์ |
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 00:00 น.          โรงเรียนจัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูวรวัฒน์  รัตนา  เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา      ภาพบรรยากาศ   คลิปวิดีโอ       

 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ๒๕๕๖ | พิมพ์ |
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 08:27 น.

          โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามศูนย์ต่าง ๆ หลายรายการ มีนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

      ๑. การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม. ๑ - ๓
          - เด็กหญิงบุษบา   ทองไพจิตร   ม. ๒/๑
          - เด็กหญิงชลธิชา   เอี่ยมจิตร    ม. ๒/๑
          - เด็กชายกองทัพ   ดิษฐศิริ       ม. ๒/๒
      ครูผู้ควบคุม...นายธรรมเทพ   เกื้อหนุน   นายนฤเดช   ทองขาว
      ๒. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายเดี่ยว ระดับ ม. ๔ - ๖
          - นายสุรัตน์   สุขใส                ม. ๖/๒
      ครูผู้ควบคุม...นายวรวิทย์   สังสุทธิกุล
      ๓. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ๓
          - เด็กหญิงวรรทนีย์   แซ่เตีย      ม.๒/๔
          - เด็กหญิงปาริฉัตร  ประเสริฐสุข ม.๒/๔
      ครูผู้ควบคุม...นายทองสุข   เอี่ยมศิริ   นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
      ๔. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ๔ - ๖
           - นางสาวพิมนภา  กล้าหาญ           ม.๖/๑
           - นางสาวรัตติยาการ   บุญศรีสมญา ม.๖/๑
       ครูผู้ควบคุม...นายทองสุข เอี่ยมศิริ นางสุปราณี เธียรสรรชัย

 
ฟังธรรมะกับพระมหาสมปอง | พิมพ์ |
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 19:16 น.


วันนี้นักเรียนระดับมัธยมปลายทุกคนไปร่วมโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติด และแก้ปัญหาสังคม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ภาพบรรยากาศ

 
แข่งคอมพิวเตอร์ที่เบญฯ | พิมพ์ |
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 14:43 น.

วันนี้เป็นวันแข่งขันทักษะทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.6 ไปแข่งขันที่เพชรบุรีในเดือนธันวาคมนี้ คอมพิวเตอร์คว้าชัยชนะมาสองรายการและที่ ๒ อีกหนึ่งรายการ คือ... ภาพบรรยากาศ   ผลการแข่งขัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>